Mobilforbud i skolen?

Debatten skaper mye engasjement og jeg vil gjerne høre hvor du står og hva du tenker. Barn og ungdom i dag lever mye av livet sitt gjennom mobilen og hvem skal sette grenser for denne bruken? Er det hensiktsmessig med en form for tvang for å begrense det?

Mobil mobil mobil. “Se meg hele tiden” generasjonen

Mobil mobil mobil. “Se meg hele tiden” generasjonen

Alt skal dokumenteres og hele tiden skal de oppdateres. Ungdommen går med bøyde nakker, nesen ned i en skjerm og hva går de glipp av rundt seg når dette blir normen for hvordan de “ser” verden? Er ikke verden utenfor en skjerm også viktig?

Jeg kjenner på en skikkelig uggen følelse og synes det er rimelig ugreit. Leste en artikkel om skoler som innfører mobil-hotell på skolen, hvor mobilen leveres inn ved ankomst og de får den først utlevert når de skal hjem fra skolen. Det har jeg tro på som en god løsning.

Ikke fordi tvangen i seg selv er bra, men jeg tror mange av de unge i dag ikke selv klarer å begrense seg, skjønne når og hvordan de skal logge av. Ergo blir mobilen forstyrrende for den jobben de faktisk skal gjøre på skolen og oppmerksomheten blir ikke der den skal og bør være.

Når vår neste generasjon er på skolen så skal fokuset være der og ikke på mobilen hvor presset til å holde seg 100% oppdatert hele tiden er tilstede. De føler de må svare kjapt på alt som kommer inn og om mobilen er borte fra alle rundt dem så blir det ikke noe å oppdatere seg på. Er du ikke enig?

Er det vår foreldrejobb å sørge for dette i større grad? Absolutt. Men samtidig synes jeg det er vår jobb å støtte skolen om de velger en slik løsning. Ungdom i dag blir en generasjon det blir lite tak i om vi ikke stiller mer krav til de samtidig som mobil-hoteller i skolen blir mer og mer nødvendig for at fokuset skal være der det bør og skal være.

Hva synes du? Bør vi ikke kreve dette og støtte skolene? Innføre mobil-hoteller selvom ungdommen helt klart IKKE er enige? Selvom de er uenige så er de unge, ergo de skjønner ikke helt konsekvensene dette får for totalen. Vi som foreldre må ikke bli noen nikkedukker som tror vi “sårer” ungene våre om vi stiller krav til de, er du ikke enig? Hva tenker du?