Kropp og skjønnhetstyranniets tidsalder

Vi lever i kropp og skjønnhet tyranniets tidsalder, kvinner overeksponeres i media for lovnader om enkle og lettvinte løsninger. Spis deg slank, tenk deg slank, gå ned 1 kg i uken, gå ned 10 kg på 8 uker, måltids erstattere, ta en pille så øker du forbrenningen, spis mindre og tren mer, kle deg slankere og personlige historier om rask vektnedgang er gjengangere. Forskning helt tilbake til 1959 og frem til i dag, viser at 9 av 10 som går ned i vekt som følge av en slankekur, diett, kosttilskudd m.m vil veie like mye eller mer etter ett år. Kvinner ”slåss” seg i mellom hvordan den frie kvinnen skal fremstilles, (Aulie og Vaagland), det merkelige er at ingen retter oppmerksomheten mot de mediene som fremstiller den frie og lykkelige kvinnen. Er det ikke flest kvinner som har ledende stillinger innen disse mediene?

Slanking og livsstils endring er et kjønnsspørsmål, da de fleste kurs, programmer, bøker etc retter seg mot kvinner. Det å slanke seg og endre livsstil er en del av den kvinnelige omgangsformen. Kvinner trener sammen, går på slankekurs sammen og bruker mye tid på å snakke om det sammen. De fleste menn gjør ikke det, det ligger ikke mannskulturen, det å oppleve at man mister kontroll over vekten, ses på av mange som en svakhet.

Undersøkelser (bla fra TNS Gallup) viser at 24 % av kvinner mellom 40 og 49 år er meget interessert i å motta slanketips og 17 % har tro på at endring er mulig. I den samme aldersgruppen vises det at 25 % er mindre interessert i å motta slanketips, men 19 % har tro på at endring er mulig.

En enkel analyse av disse dataene samt egen erfaring fra mitt arbeid, viser en gledelig holdningsendring hos kvinner. De har tro på at endring er mulig, men opplever og ”stå” fast i skam og skyldfølelse eller overgir seg til sin egen skjebne. De vet ikke helt hvordan de skal komme seg ut av en ond sirkel og opplever at det å bli eksponert for de enkle løsningene bekrefter at de ikke strekker til. Til tross for dette har de fortsatt et håp om å bli presentert for andre løsninger, et annet perspektiv å forholde seg til sitt eget liv på.

Vi må begynne å se på mennesket som en helhet. Det er ikke nok å forelese om kostholds og treningsplaner om man ikke er i stand til å bruke det over tid. De som sliter med å endre livsstil, trenger i tillegg til informasjon om kosthold og trening, kunnskap om å endre vaner og for å få til det trenger de hjelp til å forstå sine tanker og følelser og kroppslige reaksjoner, slik at de kan ta positiv kontroll over eget liv. Til syvende og sist, så er det kun en ting vi kan kontrollere i eget liv - hvordan forholder oss til våre egne tanker - det er helt avgjørende for våre handlinger.

Dette ment som litt til ettertanke.....det kommer masse om menneske som helthet på bloggen fremover. Og snart blir det kurs...følg med!! Jeg anbefaler IGJEN denne boken.....den er noe av det beste jeg har lest om kropp og tankene våre. Kjøpes HER!

VG, VG