Gjør noe nå!

iStock_000004451713XSmall_None.medium Det er mange grunner til å ta tak i helsen og livet sitt, gjøre noe med kosthold og kanskje treningsmengden en gjennomfører. En undersøkelse fra University of Oxford viser at kombinasjonen av røyking, høyt blodtrykk og et høyt kolesterolnivå i blodet forkorter livet med 15 år i forhold til andre mennesker med en sunnere livsstil.

Konklusjonen bygger på en engelsk kjempestudie av 19 000 offentlig ansatte menn, som er blitt fulgt i 38 år. Mer nøyaktig lyder den at 50-årige menn med de tre risikofaktorene for hjertesykdommer dør langt tidligere hvis de fortsetter å leve på samme måte.

Røyking, høyt blodtrykk og fet mat forkorter livet med 10 til 15 år. Det viser denne store engelsk undersøkelse.

Den gode nyheten er at du kan påvirke resultatet hvis du legger den usunne livsstilen fra deg. Ifølge forskerne setter selv små endringer i risikofaktorene straks spor i vår samlede levealder.

- Hvis du slutter å røyke eller gjør noe for å senke det høye blodtrykket eller den høye vekten, så stiger din forventede levealder, sies det.  Det var dagens motivasjon fra meg til deg for å tenke sunnere, lettere og bedre. Ha en herlig dag! Nå skal jeg ut og jogge!