Hjelp på sosiale medier?

Det er utrolig mange som tror at de må være tilstede på alle sosiale medier plattformer og ha tusenvis av følgere for at det skal bli business. Dette er ikke lenger sant, for de bransjene som følger med forstår at verdien ligger hos de som nisjer seg og har dedikerte følgere innen et spesifikt tema.

Jeg ville startet med å velge meg ut en kanal som skal bli “din kanal”. Om det er Facebook (en komme neste ikke utenom Facebook og en business-side der), Instagram, Snapchat (litt vanskeligere å bygge følgere) eller Twitter. Eller andre.

Dette har blitt normen. Vi kan mene mye om trenden men sånn har det blitt.

Dette har blitt normen. Vi kan mene mye om trenden men sånn har det blitt.

Deretter kan du skriv ned 5-10 brands som du kunne tenke deg å jobbe med å promotere i dine kanaler. Jobber er ikke å lande alle, men å få to til tre stykker av dem.

Husk disse punktene når du begynner i sosiale medier:

 • Kommenter på andres poster og få andre til å kommentere i ditt innhold

 • Kommenter tilbake til ALLE som kommenterer på dine poster.

 • Følg de som du ser er viktige og mange vil følge deg tilbake

 • Del andres poster i dine kanaler. Vis raushet.

En som virkelig har lykkes med digital branding sa noe klokt om det å skape følgere på nettet:

Lat som du lager en film alle burde se. En såkalt blockbuster film. Det aller viktigste er ikke å vise hele verden hva som skjer i din verden, men noe som trigger din målgruppe.
Ikke la feeden din kun handle om deg men lag historier som engasjerer som målgruppen din vil like å følge med på. Ha med andre folk og vis alt som skjer. Videoer er dermed enkelt å bruke i alle sosiale medier

Det er historien som gjør at folk vil følge deg. Ikke et innlegg her og et innlegg der. Hver dag, gjerne hele dagen og publiser ofte.

Mange kunder av oss er redde for at det blir for mye men om du gjør det morsomt å følge deg og du forteller gode historier blir folket hekta. Litt om The Kardashians UTEN av vi mener de er gode rollemodeller, men de er gode historiefortellere. Folket blir hekta og vil ha mer. Sånn bør flere bedrifter tenke når de skal publisere på nettet.

Jobber du f eks med å få en kunde så publiserer du hele prosessen med å få denne kunden. Helt fra første mail kan du lage stories på Instagram f eks. Lyst å lære mer om hvordan du får en blogg mange leser og hvordan du bruker sosiale medier? Les under:

Møteplass for gründere

Det skjer i Drammen og det er så spennende!

Siste uken før jul 2018 var en gjeng kreative mennesker samlet på Gummibaren i Drammen. Et såkalt engle-investor treff. Engler da i form av mennesker som vil grundere vel i form av businessvekst og hjelp til kapitalinnhenting.

Jeg fikk masse inspirasjon og læring fra denne eventen og mest av alt fikk jeg energi til å fylle bloggen med noe som kan hjelpe andre. Det er ingenting som gir meg mer enn å jobbe med andre kreative sjeler med skapertrang, som meg selv.

Det var CXS Growth som fasiliterte eventen, og både grundere, samt potensielle investorer, var tilstede. Tre gründere fikk såkalt pitche (kort foredrag som viser hva de jobber med) sine ideer til de som var tilstede, og jeg ble så revet med. Utrolig mange flinke folk i distriktet som våger å tenke nytt, ønsker å skape, er nytenkende og villig deler av sin kunnskap.

Utdrag fra CXS Growth sitt foredrag

Utdrag fra CXS Growth sitt foredrag

Gummibaren i Drammen er stedet hvor slike eventer skal være fremover, og gjett om jeg skal gå på alle! Det var representanter fra både Drammen Kommune, Drammen Næringslivsforening og Ungt Entreprenørskap tilstede, i tillegg til en del fra Conexus som holder til i samme bygg som meg.

Dette er utrolig viktig for gründere. Ha en møteplass hvor de kan treffe likesinnede og ikke minst lære av andres erfaringer. De har alle ulike caser og ideer, men det å være gründer er ikke bare enkelt. Dette er gründere med forretningsideer som alle kan bli store bedrifter med mange ansatte, samt mulig for å skape business internasjonalt. Ideen har altså potensiale for vekst utover Norges grenser.

Det er gründerskap for meg, men her er meningene delte. Mange mener en er gründer om en “kun” er selvstendig næringsdrivende. Jeg mener ikke det er en grunder. Da er en selvstendig næringsdrivende og driver for seg selv. En grunder utvikler noe som potensielt kan bli noe større enn kun en selv samt en utvikler noe som kanskje ikke er på markedet fra før.

Noen av de som var tilstede

Noen av de som var tilstede

Mange lurer på hva min jobb er opp i alt dette og det forstår jeg. Jeg ble denne dagen med i styret til et såkalt englenettverk og dette skal jeg komme tilbake til her på bloggen når vi begynner prosessen med å skru dette sammen. Jeg er gründer av Digitalakademiet , samt jeg bidrar med å hjelpe andre gründere knyttet til CXS Growth med deres digitale markedsføring. I LOVE IT! Tenk at alt dette skjer i Drammen!!!

Jon Martin fra Gummibaren og Håvard i CXS Growth

Jon Martin fra Gummibaren og Håvard i CXS Growth

Hva er en engleinvestor?

Dette i følge Wikipedia:

Engelinvestor eller engel (også kjent som forretningsengel eller uformell investor) brukes for å betegne innflytelsesrike og/eller formuende personer som tilfører kapital til start av næringsvirksomheter, normalt mot eierandeler eller konvertibel gjeld. Et lite, men økende antall engelinvestorer organiserer seg i mindre englegrupper eller -nettverk som å dele kunnskap, innsikt og informasjon og fordele kapitalrisiko. I sammenheng med investeringer i selskaper som ikke lykkes, er det kort vei fra omtale som engel til bjellesau.

Til forskjell fra risikokapital som normalt utgjøres av profesjonelt forvaltede fondsmidler som fordeler risiko og vurderer risiko på vegne av offentlige eller private investorer, investerer engler egen formue. Engleinvestorer gjør typisk sine investering på bakgrunn av individuelle og personlige, uformelle vurderinger. Kapitalen ligger oftest i et upersonlig fond eller et selskap hvor vedkommende har full kontroll.

Engelinvestorer kan tilføre nystartede virksomheter den kapitalen som skal til for å dekke gapet mellom det som en gründer med familie og venner (+ andre som er «dumme nok») klarer å reise det som kreves for å få på plass formell risikokapital. Vanligvis krever formaliserte kilder for risikokapital høyere egenkapitalandel enn det en gründer klarer å etablere i sin egen sfære. Dermed blir kapital fra engelinvestorer en typisk, andre finansieringsrunde for raskt voksende, og kapitaltrengende, nystartede virksomheter.

I USA står engelinvesteringer for nesten like store investeringer som det risikokapitalselskap og -fond investerer. «Engelkapitalen» finnes i ti ganger så mange selskaper. (USD 26 milliarder sammenliknet med USD 31 milliarder i 57 000 selskaper til forskjell fra 3 918 selskaper).

I USA var den gjennomsnittlige engelinvesteringen per selskap USD 450 000. Selv om det kan være enklere å oppnå engelfinansiering enn annen risikokapital, er kapital fortsatt en knapphetsfaktor for nystartede virksomheter.

Engelinvestorer tar høy risiko og deres investeringer vil ofte blir utvannet ved fremtidige kapitalutvidelser i et selskap. Engler krever derfor høy avkastning på sine investeringer. Mange slike investeringer går tapt med selskaper som ikke lykkes, og målsettingen er derfor å kunne se en potensiell avkastning på 10 ganger den opprinnelige investering i løpet av en 5 års periode.

I dagens situasjon (finanskrise) er et anslag for fornuftig praksis å søke investeringer i selskap som kan gi en tilbakebetaling på 20 til 30 ganger investert beløp med et tidsperspektiv på 5 til 7 år. Siden risikoen er høy, ligger den typiske totalavkastningen for en engelinvestor på 20–30 %.

Kravene til avkastning er høye, men rimeligere finansieringskilder som f.eks banker er som oftest ikke tilgjengelige på et tidlig tidspunkt i et selskaps liv. Det er for smått og for ungt til å passe inn i bankenes trygghetssøkende og sikkerhetskrevende utlånspolitikker.

Hva er en gründer?

I følge Wikipedia er en gründer (tysk: grunnlegger) en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet, og som svarer for deler av, eller hele den risiko som er involvert i foretaket. I dagens norsk oppfattes gjerne en gründer som en som etablerer et foretak.

På engelsk brukes ordet entrepreneur om en gründer, mens entreprenør på norsk juridisk betegner en selvstendig oppdragstaker som tar på seg et teknisk arbeid og særlig forbindes med et firma innen byggebransjen; inspirert av engelsk språkbruk har gründervirksomhet i helt ny tid på norsk også blitt kalt entreprenørskap.

Gründere har ofte en sterk tro på en idé eller en nytt teknologisk produkt/tjeneste, de har tro på at dette skal lykkes i markedet og er villig til å ta en betydelig grad av personlig, profesjonell eller finansiell risiko for å få realisert muligheten.

Seriegründere er da personer som har etablert ny virksomhet en rekke ganger, og ved sin erfaring og opplevelser dermed kan sies å ha utviklet en særskilt kompetanse på dette området.

På norsk hadde ordet gründer opprinnelig en rent negativ betydning. Det har sin opprinnelse i de såkalte Gründerjahre i Tyskland etter grunnleggelsen av det tyske keiserrike, da en stor økonomisk vekst gav rom for spekulative investeringer.

Dette er gründerne bak HIDDEN

Dette er gründerne bak HIDDEN

Det BØR nytte å si i fra!

Dugnad mot netthat, NO HATE!

I høst har det blitt drevet en dugnad mot netthat, et arbeid som har engasjert over 70 personer i et stort og åpent innovasjonsløp. At netthat engasjerer bredt er ikke så rart. Det er nemlig slik at hele 1 av 4 mellom 18 og 29 år har blitt utsatt for hatefulle ytringer på nett, mens tilsvarende tall for nordmenn er 1 av 10.

Netthat er altså et stort, og økende problem, som ikke bare ødelegger livene til folk, men som også skremmer både vanlige folk og politikere til taushet og har dermed utgjør netthat en reell trussel mot demokratiet vårt.

Norges første organisasjon NO HATE, som skal bekjempe netthat på fulltid, er endelig etablert og jobben begynner for å bekjempe dette fenomenet som virkelig gjør noe med de som står midt opp i det.
Dette er noe bloggere lever med hver eneste dag, i alle de ulike sosiale medier kanaler, men heldigvis har det roet seg for min del.

Simen Vatne jobbet jeg sammen med en periode da det blåste som verst rundt ham. Det blir for enkelt å si det var selvforskyldt, for direkte hatefulle kommentarer skal ikke forekomme og er IKKE greit, uansett. VÅGALT å dele historien sin.

Gå på sak, IKKE person!

Det er enkelt for enkelte å gå på person og ikke forholde seg til sak.

Dette opplevde jeg personlig veldig ofte tidligere da jeg selv valgte å være en provoserende blogger.
På godt og vondt haglet det inn med kommentarer tidligere år, opp til 4-5 000 kommentarer på et enkelt blogginnlegg, og ikke alle handlet om saken i innleggene.

Det var ille, og da mest fordi mange gikk på meg som person og ikke saken jeg blogget om. Jeg lyver hvis jeg sier det ikke gjorde mye med meg.

Det var en ufattelig krevende tid, men når jeg nå ser tilbake lærte jeg også masse av det. Folk leser innlegg med egne briller og danner sin egen oppfatning, men å skrive direkte hatefulle ting er IKKE grei, uansett.

Jeg blir rørt av alle videoene som nå publiseres på NO HATE sin Facebookside HER.

I Norge er vi viden kjente for å bidra med penger for viktige saker.

Om ikke denne er viktig, så vet ikke jeg. Del innlegget og støtt du også! HER er linken hvor vi alle kan bidra til jobben organisasjonen har foran seg. Besøk bidragssiden her : https://startskudd.no/prosjekt/no-hate--dugnad-mot-netthat/ad6b86d5-8607-4372-b728-da4e546e83ae

Kunstfotobok om psykisk helse

Det er mange år siden Stine først tok kontakt med meg og da for å spørre om noen råd vedrørende sosiale medier og markedsføring. Lite ante vi den gangen at jeg skulle være så heldig å få være en del av bokprosjektet hennes Lys på mørke!

Per-Fugelli-Lys-på-mørke.png

Per Fugelli er med samt andre kjente og ukjente personer som snakker om sine mørke stunder og hva traumer i livet har gjort med dem. Alt er synliggjort gjennom linsen til Stine som altså jobber med fotokunst. Og for en kunstner hun er, virkelig. Åpen om sin bipolare lidelse og datteren er også med for å snakke om det å leve med en mor som har denne sykdommen. SÅ viktig bok og jeg jeg heier sånn på åpenhet rundt psykiske lidelser.

Stine er i en fase nå hvor boken ferdigstilles og jakter nå forlag. Kjenner du noen som jobber i et forlag? HJELP! Send meg en e-post via kontaktskjema HER på bloggen, for vi må alle hjelpe til å få dette prosjektet i havn for Stine. Viktig bok og så vakre bilder at jeg har ikke ord. Her er mine bilder og dette er kun forslag til hvordan det kanskje kan se ut. Husk det!!!

Skjermbilde-2018-11-21-kl.-12.36.57-1024x438.png

Vakre vakre bilder og jeg er så glad for mennesker som Stine. Vågalt å sette ord på dette og illustrere det på sin måte. Er du ikke enig?

Skjermbilde-2018-11-21-kl.-12.37.06-1024x439.png

Hva skjedde egentlig?

Alle som deltar skal si noe om seg, hva de har slitt med og jeg tenker en tekst som dette cirka. Er den ok?

Mitt navn er Trine Grung og jeg er snart 48 år. Hele min eksistens var tidligere år bygget rundt min ekstroverte personlighet. Både min karriere og i mitt samspill med nære relasjoner. Jeg «tok» rommet i hver setting jeg kunne, fordi jeg opplevde, i mitt indre, at det var forventet av meg. "Nå kommer Trine og hun bjudar på».

Helt til jeg i 2004 stoppet litt opp i forberedelsene til et intervju i KK. Jeg ble bedt om å si 5 positive og 5 negative sider ved min personlighet og hvordan disse sidene påvirket min hverdag. Den var vrien så jeg begynte å LYTTE til det mine nærmeste svarte når jeg spurte de om råd etter hvem var jeg for dem. Hvordan opplever du meg, spurte jeg. Gulp, er jeg virkelig sånn? HJELP. Sånn vil jeg ikke være, jeg ønsker ikke at folk skal tenke sånn om meg, tenkte jeg.

Hvem er jeg egentlig og hvem vil jeg egentlig være? Kan jeg selv bestemme hvem jeg vil være? Kan jeg endre meg?

Prosessen

Det var starten på en prosess hvor jeg trakk meg mer og mer inn i meg selv, en periode over 14 år, for nå sakte men sikkert begynne jobben med å forene min nåværende tilstedeværende personlighet med min uredde ekstroverte side. Til tider skapte prosessen dype depresjoner i meg, svarte stunder med fortvilelse og sorger. Jeg hadde det mye vanskeligere enn de rundt meg helt forstod, fordi jeg ikke klarte å sette ord på denne reisen. 

Alle burde tidvis stoppe litt opp og faktisk være nysgjerrig på hvem en er, for denne reisen har gjort så uendelig mye for meg rent psykisk. Takk for muligheten for å fremme at en er bra nok som en er, men og at endring er mulig om en virkelig ønsker det.

Husk at Stine trenger hjelp. TA KONTAKT om du kjenner noen i forlag som hun kan kontakte. Dette budskapet er så viktig og boken SKAL ha mye fokus på Psykisk helse dagen. Del innlegget og TA KONTAKT!

Din personlighet er bra nok

Deg og din personlighet.

Hvem du er som menneske, isolert sett fra hva du kan, kunnskap, jobber med og engasjerer deg i.

Dette er vel en evig reise for oss alle og hele min reise har delvis vært dokumentert i denne bloggen. I hele femten år har jeg delt deler av min personlige reise, på godt og vondt. Mange opplever tingene jeg tidvis skriver som private, men for meg er det et massivt skille på hva som er privat og meg rent personlig.

Hva som skjer/angår meg personlig, uten involvering av andre, opplever jeg ikke som privat. Det er mine tanker, min reise og min utvikling denne bloggen har mye handlet om. Jeg har en faktisk heiagjeng på nettet, både på Instagram hvor over 10 tusen velger å følge mine sprell, på Facebook som er "hjemmet" mitt med hele 25 tusen følgere og sist på Snapchat med over 6 tusen som ser mine offentlige snaps. Tusen takk, dere er en fin gjeng som vet å løfte meg i vanskelige perioder.

trinegrung-091118-2.jpg

Det er rart med dette å være en "offentlig person" på nettet. Det tar og det kan gi. Gi så uendelig mye når en virkelig trenger det. Ta så uendelig mye om en velger å skape debatt.

Som julen 2016 da jeg blogget om den ensomme juletiden. Den julen hvor ensomheten i meg ble sak på TV2 nyhetene. Ikke om det å være alene i julen, som TV2 valgte å fokusere på, for jeg er ikke alene. Jeg har et hav av gode venner, en herlig familie og ikke minst mine to barn og eks mann med hans nye dame som er ufattelig gode å ha.

Ensomheten jeg tidvis kan kjenne på handler om noe helt annet.

Det handler om å ikke være der en ønsker å være, kjenne på at en tidvis er en outsider, setter seg mål som en tidvis ramler fra, savnet etter kollegaer da en tidligere jobbet som konsulent, jaget etter det en ønsker å oppnå men tidvis kjenner at en ikke strekker til og får til. Det er ensomhet for meg, før.

Jeg glemmer aldri julen i 2016 da jeg fikk julekort fra herlige Kaizer (følger på nettet) som hadde sett at dagene mine var vanskelige. Meldinger jeg fikk i ulike sosiale medier kanaler fra mennesker jeg ikke kjenner men som bryr seg fordi de følger min reise og kjenner seg tidvis igjen i det jeg skriver. Her. På bloggen. Tusen takk, det har alltid og vil alltid bety mye for meg.

Jeg har en personlighet jeg lever med hver dag. Du også. Den er bra nok og jeg ønsker så inderlig at andre skal bli mer bevisst på dette, for lite har betydd mer i min reise i meg selv. Aksept for at jeg er den jeg er og at det er bra nok. Supplert med det jeg kan, altså kunnskapen etter 15 år på nettet, så kan en få til mye, og endelig er jeg et sted med kollegaer som ser viktigheten av mennesket og ressursene en innehar.

Jeg er en såkalt FSK'er.

Det vil si FORETAKSOM, SOSIAL og KUNSTNERISK type.

Foretaksom vil si at jeg setter i gang ting, jeg får effektivt satt ting i sving og gjort dem. Sosial sier seg selv og kunstnerisk like så. Jeg elsker å skape og skaper gjerne fortere enn folk klarer å følge med på pga min foretaksomme side. Dette er ufattelig viktig å se om en skal ha meg som kollega eller ansatt. Skal du være min leder er dette viktige ressurser å dyrke frem og endelig er jeg et sted som setter dette først.

Stedet jeg jobber nå skal jeg komme tilbake til, i dette innlegget er ikke det essensen. Det jeg ønsker å få frem er bevisstheten om din personlighet kjære leser. Skal du ha et bra liv, være såkalt lykkelig, er det ufattelig viktig at DU er bevisst på din personlighet og dermed kan kommunisere dette til de rundt deg, hva du trenger i hverdagen for å ha det bra.

Min "ha det bra " liste er lang, men noen elementer er essensielle:

 • Trening. Det skaper mental balanse og tilstedeværelse. Bevissthet i at kroppen min fungerer, hvordan den fungerer og hva den trenger.

 • Kollegaer. Jeg er sosial og passer ikke som konsulent, ergo som tidligere hvor jeg leide meg ut til bedrifter.

 • Familie. Fordi jeg trenger å føle tilhørighet og tilknytning til noen som bryr seg om meg.

 • Venner. Samme som over.

 • Kunnskap. Jeg trenger å lære nye ting for utvikling. Dette visste jeg ikke før og derfor elsker jeg å være en del av miljøet jeg er nå hvor jeg lærer noe hver eneste dag.

Denne listen kom ikke av seg selv men jeg bruker den hver dag, og spesielt i de tider hvor hverdagen er litt tyngre. Da tyr jeg til listen og sjekker om det er noe jeg "har glemt". Har du lyst å teste din personlighet så ligger det en test ute offentlig nå. Trykk her, og du kommer til den siden.

trinegrung-091118-1.jpg

Lykke til med din reise. Jeg er et levende bevis på at endring er mulig, på alle måter, men en må ønske det av de riktige årsaker. En MÅ ingenting men jammen har dette vært viktig for meg. De siste 10 årene har vært krevende men også spennende. Når jeg ser tilbake ville jeg ikke vært dem foruten, ei heller den ensomme juletiden. Igjen, takk Kaizer, for at du så meg. God helg.

Å gjennomføre mål har en pris

Veldig ofte i sosiale lag takker jeg nei til alkohol.

Ikke EN gang slipper jeg unna spørsmål som: Hvorfor drikker du ikke? Er det noe galt? Et glass kan vel ikke skade?

Hva er det med folk og slike utsagn?

Hvorfor skal jeg måtte rettferdiggjøre at jeg velger bort alkohol når det er riktig for meg? Jeg tok et hvitt år fra 1 august 2017 til 1 august 2018, og for meg funket det supert. Ikke en dag med dårlig form forårsaket av inntak som egentlig er gift for kroppen. Men er det noe moro å ikke drikke da, var et spørsmål som igjen og igjen dukket opp. Hva skjer med det?

Jeg blir mektig provosert og det går en liten faen i meg. Jeg blir trassen og provosert av det, for det har blitt mer vanlig å drikke alkohol enn å velge det bort. Det er liksom først da du er en del av gjengen og hvis du velger det bort er en plutselig kjedelig? Neppe. Kanskje de blir livredde for alt jeg faktisk får med meg? Hehe.

For min del handler det ikke om et glass vin, for de aller fleste stopper ikke med et glass vin. De forsetter til flasken er tom og det er helt ok for meg at andre velger det. Jeg stiller ikke spørsmål ved deres valg, men det motsatte blir nesten "sett ned på" og det finner jeg merkelig. Hvorfor er det ikke sosialt akseptert å avstå fra det ene glasset eller hele flasken?

Siden 1 august 2018 har jeg prøvd meg på alkoholhesten igjen men finner ikke min plass i salen.

Den passer ikke i den fasen jeg nå er i livet, og det må omverden akseptere og heller heie på. Jeg har et mål jeg jobber meg mot, og målet er viktigere for meg enn den kvelden med alkohol, uansett mengder.

vinglass.jpg

For meg har alkohol en negativ effekt på totalen og derfor skal jeg ta et hvitt år til. Fordi det passer meg og planen jeg har for meg selv. Helger med ro, tilstedeværelse, gode samtaler, overskudd til trening og frisk luft er viktigere for meg. Deal with it!

Selvfølgelig kan en trene, være ute i frisk luft og tildels være tilstede i samtaler OG "nyte" et glass eller to, men ikke for meg. Jeg har ikke behov for det, rett og slett, og kroppen min "sløves" av det. Når jeg er i sosiale lag ønsker jeg å være ved mine fulle fem, få med meg detaljene, samtalene og være tilstede.

To glass vin og jeg mister essensen av tilstedeværelsen, opplever jeg selv.

PLUSS dagen derpå ødelegges. For meg. Jeg blir sløv og mister energien min, fokuset, og kanskje mange mener jeg der burde bare "tatt meg sammen". Nope, det skjer ikke. Kroppen min går i streik.

Jeg har fremover flere mål for min egen del, og jeg jobber sakte men sikkert mot dem. For meg gir dette masse energi, å jobbe mot målene mine, og jeg er i endring på mange plan i livet. Det krever mye av meg og ikke minst krever det fokus. Fokus hver eneste dag, og gjerne mer fokus på detaljene for å komme meg i mål. The devil is in the details.

Jeg bygger sakte men sikkert en bedrift. Jeg vil fremover være sprekere enn jeg noen gang har vært. Jeg vil være glad, hver dag. Å avstå fra det som andre forbinder med sosiale lag er for meg en seier. Ikke en utenforstående. Jeg skiller meg ut fra resten av festen og det liker jeg. Jeg tar mine valg og du tar dine. Ha respekt for mine.

For om jeg skal nå mine mål krever det fokus. Mye fokus og ro i toppen. Jeg har funnet min oppskrift og slik gjennomfører jeg. Du får selv finne din vei.

Takk for at du leste. Lyst å følge hverdagen min på Instagram så heter jeg trinegrung der. Evnt på snap med samme navn. Prøver å inspirere til hverdagstrim og fokus på å ha det bra hver dag. Samtidig som en kan følge min reise i å bygge mitt eget selskap.

Flere slike kvelder takk!

Jeg ville holde foredrag hos suser i sivet, så jeg sendte en mail.

Vi fikk det tidsmessig ikke til i vår men endelig, igår ble første kveld avholdt. SÅ MORO!

Foredrag Kvinner som vår

Foredrag Kvinner som vår

Spent ladet jeg opp i front og varmet forsiktig opp stemmen. Lenge siden jeg har holdt vært på veien med foredrag og herlig gjeng kom for å høre. Følte meg trygg og velkommen, nå gjenstod det bare å levere. Jeg tror jeg gjorde det, flere ble også rørt sa de etterpå siden foredrag er noe personlig. Veldig kjekt.

suser-i-sivet-trinegrung-3.jpg

Jeg trådte inn i lokalene og ble godt mottatt av den herlige gjengen som jobber der. Selvfølgelig ble det litt shopping også for damene kan faget sitt. Var ikke dette bare griselekkert? Love it!

Screenshot_20180914-140852.jpg

SÅ jeg endte opp med å holde foredraget i det jeg kjøpte.

Foredrag handlet om det å våge endring, bli bedre kjent med seg selv og egne handlingsmønster. Hvordan jeg jobber meg gjennom vanskelige perioder og viktigheten av å forstå prosessene. Kjekt det ble tatt godt i mot og jeg gleder meg til å holde det igjen!!

suser-i-sivet-trinegrung-5.jpg

Utrolig mye fint i butikken og jeg har fulgt Suser i sivet på nettet i mange mange år. De er helt rå på bilder og markedsføring, bildene de legger ut er utrolig proffe og de de gjør alt selv. Inspirasjon for mange i bransjen vet jeg.....stå på Siv!

Suser-i-sivet-trinegrung-1.jpg

Hvis du kjenner en butikk som skal ha kundekveld og mangler innhold....så kommer jeg gjerne! Sosiale medier har jo gjort en del for meg tidligere, så  kanskje du har lyst å hjelpe meg med å dele innlegget? Bare send meg en melding via Facebooksiden min HERom du vil eller på Instagram HER.

Gleder meg til mer, Kvinner som våger til folket!!

Norges beste podcast?

Jeg har av noen i min nære krets blitt tipset om en podcast som heter Elefanten. Har du hørt den? Hvis ikke bør du og du bør lytte nøye. Jeg er, som tidligere radiodame, over snittet opptatt av formidlingsevne og lyd, og Kari Hesthammer er en baute i radiofaget.

Jeg har jo hørt om henne før men aldri før virkelig satt meg ned for å lytte. Imorges satt jeg med morgenkaffen og fikk endelig med meg første episode av Elefanten og du kan høre den her https://radio.nrk.no/podkast/elefanten. Og det bør du. Tårene renner nedover skinnene mine og jeg er helt satt ut.

Jeg har sjelden hørt noe så detaljert, så tilstede og med en formidlingsevne utover det vanlige. I et nyhetsbilde hvor alt skal skje så fort, hvor mennesker ofte blir glemt i kaoset etter overskriftene som skal trekke trafikk, er det befriende og bare få lov til å lytte.

Lytte til en sterk og god historie formidlet med omtanke i et lydbilde av de sjeldne. Jeg måtte bare anbefale den her jeg sitter med tårer i øynene. Ta på deg headset og lytt. Vi trenger mer av det ekte, det medmenneskelige og mer varme. Omtanke.

Mange journalister i dag jager etter kjendiser, politikere og overskrifter, uten rom for refleksjon og tilstedeværelse. Kanskje jeg har blitt voksen siden jeg ønsker det mer ekte og få bort alt det overfladiske? Jeg er så lei av alt det overfladiske for det skaper et samfunn som er så kaldt og lite ekte.

Ingen kjenner seg igjen i det jaget som skapes og det gjør oss likegyldige. Men så dukker det opp perler som Elefanten. Anbefaler den på det sterkeste! https://radio.nrk.no/podkast/elefanten

Kommenter gjerne hva du synes! Endelig en podcast fri for humor og tøys. Kun god lyd og ekte historier. Sier ikke med det at det ikke skal være rom for humor men litt annet bør livene fylles med. Synes jeg.

Kvinner som våger på veien

Dette er en spennende men også krevende fase. Spennende fordi en bygger et nytt konsept og krevende fordi endring er det. Punktum. Kvinner som våger har blitt et foredrag. Et foredrag om endring, som ble tatt veldig godt imot hos gjengen på Athenas som formidler mine foredrag.

Du kan lese mer om det her. For en inspirerende gjeng, som brukte lunsjen for å inspireres til å tenke endring. Ikke for dem, men for deres kunder som trenger foredrag om emnet.

Det å våge endringer handler for meg om å våge og tenke nytt. Våge å se på endring som noe positivt og ikke skummelt. Bedrifter som står i store endringsprosesser må ha med seg sine ansatte og la de skinne i prosessen, ikke miste gløden fordi de synes endringer er skummelt.

Det handler ofte om å se mennesket, forstå hvor frykten de eventuelt sitter med for endringene kommer fra og så evne å skape en positivitet rundt endringen. Det brenner jeg så inderlig for og foredraget er bygget for at enkeltindividet skal kunne snu seg i slike prosesser og omfavne endringen.

Endring skaper energi. Endring skaper nye muligheter.

Jeg står midt i min personlige endring, hvor fokuset på meg som "bare blogger" skal endres. Jeg har siden jeg var 16 år på mange måter levd av min egen personlighet hvor kunnskapen ikke alltid har vært frontet utad. Det er jeg så lei av og endringen er i gang.

I menneskemøter hører jeg det ofte- det er du som blogger, er det ikke? Jo, jeg blogger men jeg er nå mye mer enn "bare" en blogger. Dette handler selvfølgelig om hvordan jeg har bygget bloggen og det tar jeg på egen kappe. Jeg har ikke vært så opptatt å fronte kunnskap og blogget mye om min gründerhverdag.

Endringen jeg personlig har gjort med utdannelse og kunnskapsløft de siste årene har gjort mye for min egen del og derfor endrer fokuset seg. Kanskje ikke måten jeg blogger på men innholdet. Jeg har delt i over 14 år på nettet og jeg har kjent at en endring lenge har vært påkrevd men ikke helt funnet min nye form. Det krever litt tid, så bær med meg.

Kvinner som våger handler om endringer, både personlige endringer for deg som menneske, men og hvordan en bedrift i endring skal få med seg menneskene i bedriften under endring. Jeg er i en prosess med flere ulike spennende bedrifter i Drammen og denne fasen krever mye. Lande det riktige for veien videre og jeg gleder meg.

Jeg har dager hvor jeg er helt tom for energi og svartmaler hverdagen, men jeg andre dager, som i dag, oser av energi. Endringsprosessen handler om å observere seg selv, forstå egne mønster og endre dem. Hvis en i slike prosesser oppdager elementer ved seg selv en ikke liker, så kan en selv evne å endre dem.

Men hvordan tenker kanskje du?

Gjøre jobben. Lytte, justere og tilpasse seg. Være åpen for endringer og ikke dømme seg selv. Jeg kan fort forsatt dømme meg selv men jeg forstå idag hvorfor jeg tidvis gjør dette. Vi har alle "styggen på ryggen" med oss, men om en våger å se på "han" , forstå hvorfor han oppstod og så sakte men sikkert endre....da har en kommet langt med sin egen utvikling. Tenker jeg. Er du enig?

Jeg elsker å skrive og skal begynne å åpne opp igjen. Litt. Jeg har bevisst lenge skjermet meg selv fordi jeg ønsker å bidra med noe konstruktivt når jeg blogger. Jeg ønsker så inderlig at det som skrives her skal være matnyttig for deg og ikke bare svada. Det er en prosess og jeg håper du puster rolig med meg.

Lag deg en super dag, min er over allerede over all forventning. Jeg starter med foredrag for SUSER I SIVET på en kundekveld de skal ha 13 september. GLEDER MEG!

Hva er Digitalakademiet?

Jeg håper alt er bra med deg.  Nyter du sommeren? Kanskje ferie? Det gjør jeg, nyter sommeren, men ikke ferie på meg nå! Jeg produserer som aldri før og er mer energisk enn noen gang.

Den siste månedene har jeg tenkt mye. På alt jeg har gjort før, dagens sosiale medier situasjon, jeg har snakket med mange av mine kunder og en rekke andre.

Samlet kom vi frem til at mye der ute (digital markedsføring, det tekniske, sosiale medier, epost markedsføring osv) - det er komplisert og lite oversiktlig.

Det jeg hører oftest fra disse gründerne og små-og mellomstore bedrifter er:

 • Mye usikkerhet rundt det tekniske

 • Hvordan vet en hva som er riktig

 • Hvor får en gode svar

 • Det tar ofte tid å få gode svar. Tid koster penger

 • Annonser som lover gull og grønne skoger

 • Mange snakker om muligheten å bli rike på sosiale medier

Hva tenker du? Kanskje du tenker dette over her? Da kan du forsette å lese. Basert på alt dette har jeg kommet frem til at jeg ønsker å hjelpe. På en ærlig måte.

Jeg kan ikke love millioner på 1-2-3, men det jeg kan hjelpe til med er:  

 • Hjelp deg bedre til å forstå alt det tekniske

 • Gi deg raskt gode og riktige svar basert på over 11 års erfaring

 • Gi deg konkrete råd og tips

 • Jeg kan gi deg forståelse for verktøyene, innsikt og trygghet i det tekniske og hvordan denne verden ser ut.

Det handler om å lære seg å bruke verktøyene og bruke de riktig.

Jeg lanserer Digitalakademiet og hva er det:

 • Et team av digitale hoder som hele tiden holder seg oppdatert for DIN utvikling.

 • Deler villig kunnskap

 • Svarer deg effektivt

 • Formidler tips og casestudy som har gitt gode resultater for andre

 • Tekniske opplæringsvideoer og verktøy som lærer deg å se helheten. Vi tror det gir bedre resultater. (ps. vi vet det)

Vårt mål er å ligge litt foran og bli lokomotivet som fører kunnskapen bakover i vognen. Har du lyst å hoppe på toget?

Vi ønsker å bygge Digitalakademiet sammen med deg, gi deg svar på det du lurer på og styrke deg på veien. Sånn at du blir trygg på det tekniske og ser  mulighetene som ligger der. I annonser ser en stadig de som selger et budskap hvor de skal hjelpe deg å tjene masse penger bare du velger deres måte å gjøre det på.

Jeg kan ikke fordra slike annonser og gjennomskuer dem fort. Ingenting kommer enkelt, men med mer kunnskap kommer mer.

Vi lover ikke mer enn det vi tenker å holde:  DU blir trygg på alt det tekniske slik at du slipper å gjøre feil. DU skal forstå mulighetene og lære deg å forstå hvordan du bruker de riktig.

Steg for steg med videoer som viser deg hvordan og du lærer i ditt tempo. Ingen millioninntekter, kun god forståelse av det sosiale medier faktisk er og hvordan du kan bli trygg på det tekniske. Hvordan du mestrer og forstår «reglene» for å lykkes.

I tillegg har vi en Facebook-gruppe hvor hele teamet står klar til å svare på dine spørsmål. Og ikke nok med det; fra høsten kommer det en rekke pluss artikler for medlemmene med casestudy og markedsføringstips steg for steg hvordan gå frem og hvilke verktøy du trenger og hvordan sette dette opp.

Er du med? Ved lansering nå i sommer ligger de beste designtipsene klare for deg samt Kvinner som våger som bonus. I løpet av juli og starten av august produseres alt om Facebookmarkedsføring og hvordan du får bedre nytte av bruken av Facebook. Det tekniske som må være på plass og litt til.

Kjære skolesystem, endring?

Jeg tenker mye på dette nå om dagen, siden våre to tenåringer snart er ferdig med videregående skole. Hvor forberedt er de på å møte livet og hverdagen som kommer etter eventuelt universitet er ferdig? Og ikke minst hvor mye jeg håper skolen kommer til å endre seg fremover, for det er jammen mange fag jeg faktisk savner. De lærer masse basiskunnskap om historie, matte, norsk, RLE, samfunn med mer, men hvor er fagene om utvikling av mennesket? Individet.

Hvor er fagene som forbereder dem på hverdagen med lån, regninger, forhold, relasjoner, barneoppdragelse og de medmenneskelige aspektene som er vesentlig for å faktisk ha det bra i livet? Vi alle er jo så mye mer enn bare fag og kunnskap, er ikke dette vesentlig for et godt liv? Forståelsen av dette, mener jeg?

Er det kun fagene som er viktig, men forbereder de oss på virkeligheten når den treffer oss? Jeg tenker tilbake på min skolebakgrunn, og jeg skal ikke skryte på meg at den er omfattende, men hvor mye har jeg faktisk fått bruk av det jeg lærte? Denne samtalen hadde vi rundt frokostbordet her om dagen , for begge våre to lurte fælt på hvordan de skulle bruke mye av kunnskapen de har brukt såpass mange år på å tilegne seg.

Jeg prøver ikke med dette å si at skolen gjør en dårlig jobb, på ingen måte. Jeg bare etterlyser en del elementer som jeg mener bør på plass for å gjøre ungdommene våre forberedt på livet. Ingen ønsker at dagens stress skal bli en del av morgensdagens hverdag for våre barn. Dette evige statusjaget hvor en helt glemmer å være menneske, at en er bra nok akkurat som en er, men sloss etter å lykkes, ytre sett.

Fineste jobbene, største huset, flotteste bilen, hytte på fjellet og gjerne ved sjøen, hund, to tre barn. Puh. Hvorfor bruker ikke de som bestemmer hva som skal læres bort i skolen mer tid på å styrke selvfølelse og grunnmuren til barna og ikke kun basere den på hvor mye kunnskap og fag til klarer å tilegne seg?

Jeg synes skolering i livets lære burde vært obligatorisk i dagens skole. Lære barne hvordan de kan redusere stress, fokusere på deres indre verdier, bli bedre kjent med seg selv og hva de står for, relasjonskompetanse, og selvfølgelig mye mer enn dette, men du skjønner hva jeg mener?

Hvordan spare til sitt første hus? Når må en begynne med det? Hvordan betale regninger? Husk å alltid lese betingelser i det en signerer en kontrakt. Hva er fallgruvene og hva skal en se etter? Mulig jeg er for generell men jeg mener dette er vesentlig, og spesielt etter en ser hvor mange unge som havner hos Luksusfellen f eks. Ikke alle har foreldre som lærer dem dette og da er vel dette ting som skolen burde ha fokus på som obligatorisk læring? Læring i livet.

Er jeg helt på jordet? Jeg håper ikke det!

Din barndom er viktig!

Jeg holder et nettkurs som heter Kvinner som våger. Kvinner som våger å lære av sin fortid, forstå hvilke savn en kanskje har fra bardommen, hvordan disse kan knyttes til adferd en har i dag, som voksne, og så legge seg en plan for ens fremtid. Med en bedre forståelse for hvem en er og hva som har preget en fra starten av livet.

Sagt litt enklere handler det om å bli godt kjent med seg selv, forstå ens verdier, hvem en er som menneske og hva en faktisk vil med livet. Vi har fått tildelt et liv og mange bare raser gjennom livet, tilpasser seg og gjør det som forventes av en til enhver tid. Jeg gjorde det i mange år, uten å forstå dette mønsteret og hvor ødeleggende det var for meg.

En del av kurset er å definere savn en har og disse er ofte knyttet til barndom. Ikveld fikk jeg en mail fra en deltagerne som våger å dele sin historie med meg og ga samtykke til at jeg fikk dele den med deg:

Hilsen fra V:

Omsorgsperson: Pappa

Relasjon: Jeg hadde ikke noen relasjon til pappa da jeg var liten, føler jeg. Når jeg ble født hadde jeg to eldre søstre som pappa hadde med en annen dame. Jeg har fått vite av mine søstre at de ikke visste om meg før jeg var 2 år gammel. Dette husker jeg selvsagt ikke. Etter mamma og pappa ble skilt så hadde jeg ikke noe særlig kontakt med pappa. Bare innimellom var jeg på besøk hos han og den nye samboeren hans. Han endte opp med å få 4 jenter med henne og derav ble jeg nedprioritert. Jeg husker en jul jeg feiret sammen med pappa og den «nye» familien hans der mine søstre ble nedlesset av gaver og jeg fikk 200 kroner. Da ble jeg lei meg og det føler jeg på enda.

Det er først nå de siste årene at jeg har fått kontakt igjen med pappa, ikke sånn skikkelig pappa kontakt, eller det vet jeg jo ikke for det har jeg ikke hatt før. Men vi har kontakt. Jeg fikk meg kjæreste et stykke fra byen jeg bor og jeg pendlet da til han. Pappa meldte seg frivillig å være pusevakt hjemme hos meg. Laget alltid masse mat til meg som jeg kunne ha i frysen. Kjempe fint. Nå er ikke vi sammen lenger, men hver gang jeg reiser vekk så er han selvskreven hos meg.

Det er ikke mange uker siden han spurte meg i en sms samtale vi hadde om jeg trengte penger. Jeg ble helt satt ut, aldri fått dette spørsmålet før. Verken av mamma eller pappa. Jeg svarte nei.

Omsorgsperson: Mamma

Relasjon: I min barndom følte jeg at mamma var min beste venn. Det var hun ikke, men jeg følte det slik den gangen. Jeg var «enebarn» hjemme hos mamma frem til jeg var 12 år gammel og innen den tid så hadde mamma giftet seg med min nye stefar og deres alkoholinntak økte etter hvert som årene gikk. Den dagen jeg fikk vite at mamma var gravid skjønte jeg at det var noe før de hadde sagt det, fordi mamma var edru…

Når min lillesøster ble født så tok det ikke lang tid før mamma var på flasken igjen. Jeg gikk konstant rundt med en klump i magen og den var der frem til den dagen hun døde for snart 3 år siden. Jeg trodde jeg hadde en fin barndom og det var trekk av det. Men det var den så absolutt ikke. Jeg savnet å ha en mor og en far for den saks skyld som bare var der for meg og ikke måtte ha alkohol eller hva det nå måtte være. Jeg savner nå at noen prioriterte meg!

I perioden før mamma døde så hadde vi en stor krangel og jeg hadde ikke kontakt med henne. Dagen før hun døde så gikk min eks-kjæreste fra meg og jeg var sønderknust. Jeg ringte henne og fortalte henne dette. Dette var en lørdagskveld. Uken etterpå hadde jeg ferie fra jobb og vi avtalte at vi skulle møtes.

Natt til søndag ringer min søster meg, og i situasjonen jeg satt i så sov jeg selvfølgelig ikke, og forteller meg at hun har funnet mamma på badet, men at hun ikke har fått liv i henne. Hun har falt om død på badet. Så på under 24 timer mister jeg de to menneskene jeg føler jeg kan ringe til uten at jeg forstyrrer. Jeg har fremdeles ikke noen jeg kan ringe til som jeg føler at jeg ikke forstyrrer.

I tiden etter dette skjedde var jeg særs ustabil og min søster ble dessverre ikke ivaretatt slik jeg burde. Hun hadde heldigvis kjæresten sin. Jeg vet ikke hvem jeg savnet mest av de to med tanke på forholdet mellom meg og mamma, men jeg vet nå at jeg savner mamma noe voldsomt. Å kunne ringe henne og fortelle henne alt som har skjedd.

Jeg har sagt det siden jeg var ganske liten at jeg vet ikke hvordan jeg blir om jeg blir mor, men jeg skal ikke bli slik som mamma var.

Tusen tusen takk for at jeg fikk dele din historie V. Den er viktig for vi har alle savn fra barndommen vår. Følelser vi ikke ble møtt på og som vi først kan jobbe med når vi blir bevisst dem. Det er befriende å oppdage dette og jobbe seg videre. Viktig. For når en blir bevisst savnene, som vi alle har, kan en begynne å mette de. HEIA V!!!!

Etter mailen skrev jeg dette til V: Reis deg opp, ta et godt magadrag og slå deg selv på brystet. Du våget å se deg selv og det krever mye. Husk det. De aller fleste går gjennom livet uten å se seg rundt. Følger bare strømmen og gjør det som forventes av en. Nå kan du fylles av energi og være stolt over å klatret over et gjerde. Jeg jubler for din del…dette er så viktig!!!!

Hvis du har lyst å høre med om Kvinner som våger så legger du igjen mailen under her. Helt uforpliktende og selvfølgelig i all fortrolighet. Vi har alle godt å av utvikle oss og våge et møte med oss selv. Uansett alder, hvor en kommer fra eller hva en jobber med.

Snu de negative tankene?

Tanke Trine

Tanke Trine

Igår var en dag hvor tankestrømmer kunne fort tatt overhånd. Når en jobber som grunder vil enkelte dager by på tankestrømmer en egentlig ikke ønsker skal få lov til å ta plass i topplokket, men når en jobber med endring er dette det viktigste jeg gjør jeg. Hvordan snu disse dagene til det bedre?

Jeg skal holde webinar på torsdag førstkommende, les mer om webinaret her, og skal ha med meg selvutviklingsekspert Gitte Jørgensen ofte sett på God morgen Norge, samt forfatter av flere bøker om emnet. Jeg lot "jeg gruer meg" tankestrømmen få innpass og i en halv time kjente jeg pulsen øke og stresset ta meg.

 • Hva om de ikke liker det de hører?

 • Hva om de ikke føler de lærer noe?

 • Hva om jeg ikke har med nok innhold?

 • Hva om de synes det er teit det jeg snakker om?

Helt vanlige tanker når en er spent før en viktig "sending", men hva gjorde jeg så for å snu disse og finne mer ro? Jeg satt ved kontorpulten når tankene kom, og en stund lot jeg de kretse i toppen og kjente pulsen stresse meg.  Men så stoppet jeg opp og det først jeg gjorde var å reise meg. La meg flatt ned på gulvet, pustet rolig ti ganger, fant fokus og begynte å ha samtaler med meg selv.

For det er her prosessen med endring starter. Å bli bevisst tankene som skaper negativ energi og ta tilbake kontrollen. Når du hører at tankene ikke er rasjonelle, at de ikke er din egentlig sannhet men fuglen på skulderen som prøver å snakke deg

Har du fulgt prosessen selv Trine og kan stå inne for det du lærer bort? Hva er det verste som kan skje om de ikke liker det de hører? Har du jobbet deg grundig gjennom innholdet og fått andre fagfolk til å gå over det? Synes du selv du er teit, sånn egentlig?

Svarene ble jo selvfølgelig noen som løftet meg og til slutt sa jeg til meg selv, det blir som det blir og bra uansett utfall. Jeg snakket meg selv opp kontra og la styggen på ryggen eie tankene mine. Det er bra nok. Innholdet er viktig og er testet 100% av meg selv og andre. Slapp av Trine, dette er en del av prosessen og mange skal nå bli vant til at du snakker om dette temaet. Kvinner som våger.

Selvom jeg ser på meg selv som en kvinne som våger har jeg også sider av usikkerhet. Fordi temaet er nytt men noe jeg brenner så inderlig for. I skrivende stund sniker det seg inn en tanke om at blogglesere vil synes dette innlegget er teit, men det får så være. Jeg er som jeg er og alle andre er jo tross alt opptatt. Ha en super dag, jeg trykker publiser med en liten nervøs fugl i magen.

Lære noe om en selv!

Det er ingen som leser mer selvutviklingsbøker enn oss kvinner. Jeg skrev for lenge lenge siden et blogginnlegg hvor jeg gjorde litt narr av all selvutviklingen alle driver med, helt til at jeg skjønte at jeg selv trengte en endring. Beklager for min noe tidvis sinte blogging før!

Jeg måtte gå i meg selv for å se hva slags endring jeg ønsket, hvordan jeg skulle jobbe med meg selv videre og ikke minst skape meg det livet jeg faktisk ønsket meg. Det tok sin tid siden den spee start i 2004, hvor jeg i et KK intervju ble bedt om å utdype mine positive og negative sider. Har jeg  det? Hva er de?

Det var ikke bare bare å oppdage sider ved en selv som en kanskje ikke likte, men når en blir bevisst på sider ved seg selv så starter en bevisstgjøring. Ihvertfall gjorde det det for meg. Jeg begynte sakte men sikkert jobben med å bli enda bedre kjent med meg selv og en kommer jo aldri helt i mål.

Så kom 2016 og hele kortstokken raste. Igjen.

Jeg var rimelig langt nede og endte på TV2 Nyhetene. Snakket om den ensomme juletiden etter et blogginnlegg samme året. Hvordan  kom jeg hit? Jeg hadde jo jobbet så hardt med endring, men forsatt raste verden rundt meg?

Da tok jeg grep. Skikkelige grep. Satte alt jeg hadde lest og lært om hvordan jeg kunne skap endring for meg selv i system. Jobbet jevnt og trutt, satte meg realistiske mål og gjennomførte ett og ett. Mine personlige mål, for det står ikke på karrieremålene her i gården.

Siden har jeg ikke hatt et tilbakefall. Ikke EN ENESTE deppedag, faktisk. SÅ deilig og SÅ viktig. Mange følgere på snap (trinegrung er meg om du vil følge) og andre steder spurte meg om denne planen jeg følger, hva er den? Det ble det kurs av, siden mange av dere spurte, og nå skal jeg holde webinar om prosessen.

Hvordan få det bedre i hverdagen, rett og slett. Hvordan gjennomføre personlige mål? Det kan være alt fra å forstå hvorfor en tidvis er lei gubben, hvorfor en aldri gjennomfører slankekuren, hvorfor dørstokkmilen ofte er langt unna og hva en gjør om en er noe lei av jobben sin.

Jeg er rimelig sikker på at alle har godt av å se på seg selv tidvis. Daglig treffer jeg kvinner som klager over ting uten å gjøre noe med det. Hvorfor? Er ikke det interessant? Vi skal liksom være verdens lykkeligste land men likevel finner vi hele tiden ting å klage over.

Er du lykkelig? Har du det bra? Noe du ønsker å endre? Kanskje du ikke vet hva men noe murrer....du kjenner at du ikke helt strekker til og trenger å lære hvordan du kan si NEI og sette deg selv først?

Herlig hotell i Hellas

Inneholder annonselenker

Vi var fire jenter på tur til øyen Zakynthos i Hellas og endte opp på et hotell som var helt nytt og veldig fint. De vasket ut arbeiderne fra rommet når vi kom, bokstavelig talt.

Hotellet heter Cavo Orient og stod faktisk ferdig nå i 2018. Så digg at alt var rent og nytt, og ikke minst var det et flott hotell med masse inkludert, som vi satte pris på. Synes det er bra at det finnes treningsmuligheter og yoga på stedet. De hadde ikke bråkete vannyoga med høy musikk og det passet meg greit. Hehe.

Det aller beste var vel det faktum av vi hadde et eget basseng rett utenfor rommet vårt. Det har jeg aldri hatt før og det løftet hele uken opp flere hakk. Det er et hotell med en del barnefamilier og det merkes jo når en er på jentetur uten små barn, så fram til lunsj lå vi her hver eneste dag.

Det var en koselig bassengbar som var åpen hele dagen og vi satt der i ro og fred og skravlet stort sett hver kveld. Vi la oss tidlig og stod opp tidlig. Hver morgen kunne en ta yoga om en ønsket det og vi var med der også kl 0800 om morgenen.

Hotellet kan jeg trygt anbefale. Vi hadde all inclusive som kan virkel litt kantineaktig men for meg personlig gjør det ikke noe. Om jeg skal oppleve lokal mat så oppsøker jeg det, rett og slett. Det aller viktigste for meg på ferie er å slippe og lage maten....derfor passer denne formen meg.

Stå opp, velge hva jeg vil spise fra et ok utvalg og så slappe av. Lese og sole meg. Gode samtaler og opplevelser.

Vi dro på privat båttur for å slippe kaos og det bestilte vi via hotellet. Veldig god service på stedet selvom jeg så de hadde litt innkjøring i og med stedet er helt nytt. Stresset ikke meg nevneverdig.

Dette er det som så langt er stranden men jeg er ganske sikker på at de skal gjøre mye her fremover. De er småsteiner når en bader så ta eventuelt med noen badesko (skikkelig pensjonist å gjøre men anbefaler det likevel). Skikkelig store og digge solsenger her, det er sikkert.

Du kan bestille reise og sjekke mer om hotellet her.Annonselenke

Jeg gikk ikke mange nok turer rundt hotellet og siste dag da vi var på båttur angret jeg litt på det. Når jeg så området fra havet så skjønte jeg at jeg hadde gått glipp av mange muligheter, så om du reiser til Cavo Orient så anbefaler jeg gåturer i området. Spør betjeningen for de hjelper garantert med hva som er verdt å se.

Jeg digget det faktum at hotellet hadde nesten bare egne bassenger. Det var så deilig å ha den muligheten og derfor kommer det til å inkluderes også på neste reise. Det er helt sikkert.

Er det ikke fint her? Jeg elsket det! Sjekk gjerne om det er ledig når du ønsker å ha ferie. Jeg kan trygt anbefale stedet og ga det mange stjerne på tripadviseren min. Sjekk hotellet her. 

Jeg storkoste meg på tur og jeg må få lov til å berømme Apollo litt. For vi bestilte sånn Black Friday og endte første på et hotell som ikke var like bra. Vi betalte et lite mellomlegg og Apollo oppgraderte oss til Cavo Orient. Så deilig og de gjorde dette kjapt og smertefritt for vår del. Liker kjapp service!

Nå sjekker jeg nye muligheter og vurderer sterkt Mykonos. Har du vært der? Dit tror jeg neste reise går for jeg elsker å feriere i Hellas. Mer av slike turer takk! Er det kjekt med slike innlegg?

Dette leste jeg på ferie

Jeg føler hver dag er en ferie nå om dagen. Denne varmen er nesten for mye for mor på alle måter. Jeg sitter i skrivende stund på verandaen og smelter bort. Bokstavelig talt. Klager ikke men det er veldig uvant.

Jeg var nettopp på Zakynthos  i Hellas og klart det var like varmt der men også sterkere sol. Jeg lærte av datter til venninne om UV indeks og det har jeg aldri tenkt over. Hvor sterk solen er. I Hellas var den på rundt 10-11 midt på dagen mens den i Norge nå er på rundt 5 her i Drammen.

Ergo sterkere sol i Hellas og solfaktor derfor høyere enn på verandaen nå. Visste du det? Kanskje noe alle vet men jeg hadde helt glemt at en kunne sjekke dette via apper på mobilen.

Vi dro på båttur for å se Shipwreck Beach den ene dagen og det var skikkelig deilig. Vind i håret og oppleve øyen fra havet. Det anbefaler jeg virkelig. Vi leide privat båt og betalte 500 kroner pr person for 7 timer på havet. Det inkluderte å stoppe hvor vi ville og når vi ville. DIGG!

Fikk oppleve grottene på nært hold og badet i flere av dem. FOR ET VANN! Det er det beste med denne delen av Hellas og Krotia like så, vannet. ELSKER!

Rimelig fornøyd med kamera på Huwai Pro20 kan du si. Det tar vanvittig bra bilder. Skikkelig uvant å ikke ha Iphone men det gikk fort over. Nå har jeg blitt vant til den og bare elsker kameraet. Anbefaler!

Vi dro en kveld inn til Zakynthos by og den var veldig koselig. En del av de andre byene var skikkelige turistbyer men denne var fin. Flotte bygninger og god stemning. Elsker å sitte på gatecafeer og kikke på livet. Dette er torget som ligger midt i byen og et koselig samlingspunkt.

Hanne og meg. Jeg har reist mye med Hanne og Line de siste årene og vi koser oss alltid. Trener litt, spiser godt, leser og slapper av. Ikke noen sene netter og masse styr. Vi kommer hjem uthvilt og har hatt skikkelig ferie. Begynner å bli gamle si? Haha. Er visst det gitt.

Line hadde med datteren Vilde. Koselig med reisefølge.

Ferie for meg nå, kontra når jeg var yngre, er opplevelser og ferieroen. Slappe av, lese og oppleve ting. Jeg var som et barn når vi skulle på båtturen for det elsker jeg. Se og lære.

Vi stoppet underveis på båtturen på en ekte gresk taverna. Så koselig å sitte og spise med denne utsikten. Igjen, vannet! ELSKER det!

Men over til bøkene jeg leste, for det slukes fort et par tre stykker på en ukes tur. Jeg fant ikke leseroen før dag tre denne turen men da tok det av gitt. Line anbefalte meg en bokserie av Kristina Ohlsson. Jeg hadde ikke lest noe av henne før men nå er jeg hekta og er allerede på bok nummer tre. Knallbra krim.

Klikk HER for å se denne boken. SÅ BRA!

Den første boken i serien med politietterforsker Alex Recht og Fredrika Bergman. En liten jente forsvinner fra et tog. I en annen del av Sverige lever en ung kvinne i skjul, redd for å bli funnet av mannen sin. Hun vet hvorfor jenta er forsvunnet, og forbereder seg enda en gang på flukt. Politietterforskningen ledes av den legendariske Alex Recht. Med seg har han akademikeren Fredrika Bergman, som skulle vært fiolinist, men i stedet er havnet hos politiet. Hun arbeider hardt for å lede etterforskningen bort fra det sporet de først peilet seg inn på. Askepott er den første boken i serien med politietterforsker Alex Recht og Fredrika Bergman

Ingenting er som gode krimbøker og jeg leser fort veldig mange i slengen når jeg finner en god serie. Derfor er jeg stolt medlem av Bokklubben Krim og Spenning og det har jeg faktisk vært siden jeg var 18 år. Burde fått gullmedalje eller noe for lang og tro tjeneste haha.

Om du vil bli medlem av samme bokkklub som meg (Bokklubben Krim og Spenning) så får du nå en DIGG koffert med på lasset. Sjekkbare her:

Annonselenke

Aldri bra nok uansett.

Rekk opp hånden om du noen gang har tenkt tanken i overskriften og sagt det til deg selv? Har du? Jeg har, mange ganger. Det er styggen på ryggen, som vi alle kjenner til, men egentlig aldri helt velger å bli godt kjent med. Jeg var på kino i kveld og så filmen I feel pretty.

Egentlig en litt flåsete film, men budskapet.....ufattelig viktig for alle oss kvinner. Vi popper ut av magen til mor og hele verden ligger egentlig for våre føtter, men så skjer livet, kommentarene, det ytre presset og vips....tilbake sitter vi med styggen på ryggen som vi aldri helt klarer å bli kvitt.

Helt til vi velger å bli kjent med han eller overvinne han, på en måte. Styggen på ryggen da altså, jeg kaller den en han. Tanken, som ødelegger for så ufattelig mange kvinner. En mann vil nok riste på hodet av dette, men jeg er ganske sikker på mange kvinner kjenner seg igjen. Uansett form, farge, figur, jobb eller utdannelse.

Ta et eksempel fra min verden.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt eller skrevt hvor usikker jeg blir av hele kjolegreiene, og hvorfor har det blitt sånn? Jeg er vet hvorfor og når det skjedde, men jeg vil ikke utlevere grunnen.  Men når en i mange år hører andre fortelle en ting, så begynne en ofte å tro på akkurat det andre sier.

At en tar for mye plass, at en må roe seg ned, ikke være så synlig. Ryggen synker sakte men sikkert sammen og en tilpasser seg andres oppfatninger uten å stå sterkt i sin egen tro på seg selv. Kjenner du deg igjen? Vi stopper å tro på oss selv og lar andres oppfatninger bli vår egen sannhet.

DETTE MÅ VI FÅ EN STOPP PÅ!

Jeg, Trine Grung, skal fra i dag av gå i kjole så ofte jeg kan. Tenke at jeg kan leke meg til en Marilyn Monroe rolle, hver eneste gang. Jeg pleide å være stolt av mine 180 cm over bakken og var ikke redd for å synes, hvorfor ble det plutselig en greie at jeg ikke var bra nok akkurat som JEG er?

For noe tull!

Jeg vet jo jeg ser greit ut, dette handler ikke om det. For meg handler dette om hvordan JEG føler meg på innsiden. Jeg har kommet langt de siste to årene, etter at jeg følger planen i Kvinner som våger, men etter å ha sett denne litt flåsete filmen i dag skal jeg eie det enda mer.

Fra og med i dag skal jeg våge å ta plass. Våge å synes, selvom mine 180 cm over bakken bidrar til det uansett. Det handler om å rette opp ryggen og faktisk tro det, eie det og bare gjøre det. Smile fra innsiden og nyte det.

For jeg jeg veldig sikker på at det er mulig. Å bli godt kjent med styggen på ryggen og skape endring. Alt er jo egentlig bare tanker og de kan vi snu om vi jobber med dem, blir godt kjent med dem og oss selv, og finner troen vi hadde på oss selv når vi var barn. For den gang begrenset vi oss ikke og hadde ikke livet som parameter for hvem som skulle styre hva vi trodde på.

Er du ikke enig?

Vi har laget venteliste til neste kurs om du trenger en endring. Finne troen på deg selv igjen. Kanskje du er litt lei mannen, lei av å ikke passe kjolen (husk at jeg fra nå av eier jeg min kjole), litt lei av jobben.

Livet et litt halvveis og du ønsker å endre noe. Da vil du høre mer om dette kurset og planen vi som går kurset følger. For alle kan, det handler bare om å ville det nok. Og se filmen, jeg lo godt flere ganger!